Thursday, July 1, 2010

ders plani
movzuila taniwliq.
Dastanin qollari ila taniwliq.
Dastanin qollarindan biri olan ,,Durna teli''haqqinda geniw melumat.
Dersin meqsedi:wifahi xalq edebiyyatinin en boyuk janri olan dastanla taniwliq.
Ayani vasait>,,Koroglu ''dastani,kinofilm,foto wekiller.
Dersin gedisi.
1.sinfin tewkili
2.kecmiw dersin sorgusu
3.frontal sorgu
4.yeni movzu ile taniwliq.
5.movzunun suallarla yoxlanilmasi.
6.movzu ila bagli ev tapwiriqlari.